ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


  • อบรมเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและชะลอวัยด้วยอาหารโภชนาการและสมุนไพร สนใจรับการอบรมคลิก| รายละเอียด
  • คณาจารย์ เจ้าหน้า และ นักศึกษาภาควิชาโภชนวิทยา ร่วมงานวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2561.| รายละเอียด
  • #
    นักศึกษาภาควิชาโภชนวิทยา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2018 วันที่ 16 มิถนายน 2561 | รายละเอียด

เอกสารดาวน์โหลด

หลักสูตรของเรา | หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรการอาหารเพื่อสุขภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาโภชนวิทยา

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) สาขาวิชาเอกโภชนาการสาธารณสุข

รายละเอียดหลักสูตร

รู้จักภาควิชาโภชนวิทยา


โภชนวิทยาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ชมรมโภชนวิทยามหิดล

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 2 ชั้น 3 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ใส่ที่อยู่ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์และโทรสาร 0 2354 8539
เว็บไซต์: phnu.ph.mahidol.ac.th
Follow us: Department of Nutrition Mahidol University/span>

footer logo