ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ "60th PHNU COLORFUL PARTY" เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 14.00-21.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล