ข่าวและเหตุการณ์

ภาพเป็นข่าว
สกว.ลุยปั้นนักวิจัยสู่ผู้ประกอบการ คัดดาวรุ่งเสริมเขี้ยวเล็บในแดนผู้ดี 1 ใน 9 ท่าน มี ผศ.ดร.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล ที่เข้ารอบเพื่อเตรียมคัดเลือก 7 คนสุดท้ายเพื่อไปอบรมที่เมืองผู้ดีต้นปีหน้า ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเป็นกำลังในให้เข้ารอบสุดท้ายและขอแสดงความยินดีด้วย cr: ภาพเป็นข่าวจากประชาชาติธุรกิจ http://www.prachachat.net