ข่าวและเหตุการณ์

  • เรียนเชิญผู้สนใจเข้าฟังนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกโภชนวิทยา สอบวิทยานิพนธ์
    เรื่อง "PUREE THAI CUISINE DIET FOR ELDERLY WITH DYSPHAGIA "
    สอบวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาโภชนวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    โดย นางสาวปวีณ์ริศา ช้อยเชื้อดี เลขประจำตัว 5737566 PHPH/M

 

 

  • ภาพเป็นข่าว สกว.ลุยปั้นนักวิจัยสู่ผู้ประกอบการ คัดดาวรุ่งเสริมเขี้ยวเล็บในแดนผู้ดี 1 ใน 9 ท่าน มี ผศ.ดร.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล ที่เข้ารอบเพื่อเตรียมคัดเลือก 7 คนสุดท้ายเพื่อไปอบรมที่เมืองผู้ดีต้นปีหน้า ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเป็นกำลังในให้เข้ารอบสุดท้ายและขอแสดงความยินดีด้วย cr: ภาพเป็นข่าวจากประชาชาติธุรกิจ http://www.prachachat.net