ติดต่อเรา


ที่อยู่

ภาควิชาโภชนวิทยา
อาคาร 2 ชั้น 3
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  • 0 2354 8539
  • 0 2354 8539
  • http://phnu.ph.mahidol.ac.th/
  • วัน-เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
  • ปิดทำการ:เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 2 ชั้น 3 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8539
เว็บไซต์: https://phnu.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: Department of Nutrition Mahidol University

footer logo