• ตอนที่ 1 ความสำคัญของอาหารและโภชนาการในช่วงการระบาดของโควิด-19
 • ตอนที่ 2 อาหารไทยกับระบบภูมิคุ้มกัน

 • ตอนที่ 3 Healthy Balanced Diet : portion size ที่เหมาะสมกับการบริโภค
 • ตอนที่ 5 การเลือกซื้อวัตถุดิบอาหารและการยืดอายุการเก็บรักษา
 • ตอนที่ 4 Vitamins and Minerals for Good Health
 • ตอนที่ 6 กินข้าวอย่างไร? ให้สุขภาพดีแบบ New normal
 • ตอนที่ 7 ฉลากโภชนาการ (The Nutrition Facts Label)
 • ตอนที่ 8 การเลือกซื้ออาหารให้ปลอดภัย

 • ตอนที่ 9 อาหารหมักกับการเสริมสุขภาพ

 • ตอนที่ 10 อาหารกับอารมณ์และภาวะเครียด

 • ตอนที่ 11 โภชนาการสำหรับนักกีฬาและออกกำลังกาย
 • ตอนที่ 12 อาหารในสถานการณ์โควิดกับผู้ป่วยโรค NCDs: โรคอ้วน
 • ตอนที่ 13 อาหารในสถานการณ์โควิดกับผู้ป่วยโรค NCDs: เบาหวาน
 • ตอนที่ 14 อาหารในสถานการณ์โควิดกับผู้ป่วยโรค NCDs: โรคหัวใจและหลอดเลือด PART 1
 • ตอนที่ 14 อาหารในสถานการณ์โควิดกับผู้ป่วยโรค NCDs: โรคหัวใจและหลอดเลือด PART 2
 • ตอนที่ 15 อาหารในสถานการณ์โควิดกับผู้ป่วยโรค NCDs: มะเร็ง
 • ตอนที่ 16 การจัดอาหารสำหรับเด็ก

 • ตอนที่ 17 การจัดอาหารสำหรับผู้สูงอายุ

 • ตอนที่ 18 การเลือกผลิตภัณฑ์น้ำมันและไขมันสำหรับการปรุงประกอบอาหาร
 • ตอนที่ 19 วัตถุเจือปนอาหารกับการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป

 • น้ำปานะ

 • ปริมาณผักและผลไม้ใน 1 วัน สำหรับเด็กอายุ 6-13 ปี
 • ทำอย่างไรให้ลูกรักกินผัก ผลไม้?

 • อาหารแบบเมดิเตอรเรเนียน

 • ปรับการกิน ลดพุง ลดโรค

 • อาหารคีโตกับการลดน้ำหนัก

 • สุขภาพดี สไตล์สตรีวัยทอง

 • นมแม่ประโยชน์ X2

 • โรคอ้วนกับวัยรุ่น

 • เทคนิคการจัดอาหารมื้อกลางวันให้เหมาะกับเด็กประถมต้น
 • กินตามสัญญาณไฟ ห่างไกลพุง

 • เด็กอายุ 4-5 ปี ทานผัก - ผลไม้อย่างไรดี?
 • ฉลาก GDA อ่านเป็น รู้ทัน หวาน มัน เค็ม
 • รหัสลับสูงวัย...ใส่ใจสุขภาพ

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 2 ชั้น 3 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8539
เว็บไซต์: https://phnu.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: Department of Nutrition Mahidol University

footer logo